Tesislerimiz

Gebze

 

Fırınlar

Adet

Boyutlar  (mm)

Atmosfer kontrollü fırın

2

Ø 600 x 1200

Akışkan yatak fırını

1

Ø 700 x 1200

Akışkan yatak fırını

2

Ø 600 x 1200

Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını 1 Ø 1500 x 2000

Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını

1

Ø 630 x 1500

Düşük basınçlı gaz nitrasyon fırını 1 Ø 800 x 1900

Hava sürkilasyonlu fırın

1

Ø 600 x 1200

Soğutma fırını

1

Ø 700 x 1500

Vakum Temperleme 1 600x600x400
Vakum Temperleme 2 600x600x600
Vakum Sertleştirme fırını
1

900x1500x900

Vakum Sertleştirme fırını
1

600x900x600

Vakum Sertleştirme fırını

1

600x600x400