Nitrokarbürizasyon

Nitrokarbürizasyon işlemi 550-600oC sıcaklık aralığında uygulanmaktadır.Nitrokarbürizasyon prosesi düşük alaşımlı çeliklerde uygulanmaktadır. Düşük alaşımlı çeliklerde nitrür yapıcı element olmayışı sertleşmeyi zayıflatmaktadır. Bu proseste Sıcaklık yüksek tutulur ve difüzyon miktarı bu sıcaklıkla arttırılır. Yalnız difüzyon artışı tek başına sertliği arttırıcı etken olmamaktadır. Çelik alaşımsız olduğu için azot atomları çok derinlere serbestçe difüze olabilmektedir ve buda sertlik oluşturmamaktadır. Bu proseste azotun derinlere inmeden yüzeyde yoğunlaşması için azotla beraber karbon atomu da kullanılmaktadır. Karbon atomu atomik boşlukları doldurarak azotun ilerlemesini engellemekte ve yüzeyde azot konsatrasyonunun artmasını sağlamaktadır. Sıcaklık arttırıldığı zaman yüksek difüzyon hızından dolayı yüzeyde beyaz tabaka oluşumu azalmaktadır. Karbon difüzyonu nitrokarbürizasyon işleminde beyaz tabaka oluşumu için önemlidir. Tuz nitrasyon diye adlandırılan tenifer prosesi aslında bir nitarsyon prosesi değil nitrokarbürizasyon prosesidir. Kısa çevrimli olan bu proses malzemenin aşınma direncini yükseltir.

 

Kn Kontrollü Gaz Nitrokarbürizasyonun Faydaları

 

Belirli alaşımlarda aşınma ve korozyon dayanımı
Çarpılma yok
Kırılganlık yok
Proses yenilenebilirliği

 
 

Nitrasyon işleminde düşük sıcaklıkta ve uygun Kn değerinde tane sınırı nitrürleri oluşmamaktadır. Nitrokarbürizasyon işleminde ise yüksek sıcaklık ve yüksek yüzey konsantrasyonun dan dolayı tane sınırı nitrürleri oluşmakta ve bu tane sınırı nitrürleri hasarlara sebep olabilmektedir. Nitrokarbür prosesinin en büyük dez avantajlarından biri de tane sınırları nitrürleri (Network) dir.

 


Nitrokarbür işleminde yüzeyde yüksek azot konsantrasyonu olmasından dolayı bu kalıplarda difüzyon derinliği kalıp tav ocağında oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmekte ve yüksek difüzyon derinliğinden dolayı kalıbın kırılarak hasara uğramasına sebep olabilmektedir.


Nitrasyon işleminde düşük sıcaklıkta difüzyon hızı düşük olduğundan dolayı istenilen derinliğe ulaşabilmek için süre uzamaktadır. Nitrokarbür prosesinde ise çok kısa sürede istenilen derinliklere ulaşılabilmektedir.